Trong bài về men răng này chúng ta sẽ tìm hiểu về sự hình thành, cấu trúc và chức năng của men răng. Sau khi đã học qua bài  Các giai đoạn phát triển về hình thái và chức năng của nguyên bào men, trong bài này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về phương thức tạo men răng. Phần 2...
men răng
Trong bài về men răng này chúng ta sẽ tìm hiểu về sự hình thành, cấu trúc và chức năng của men răng. Để hiểu rõ về men răng cần phải trang bị một số kiến thức về nguyên bào men. Phần 1 -  Nguyên bào men là gì? Các giai đoạn phát triển về hình thái và chức năng của nguyên...

Hello!

Welcome to my Blog. Pham Thien Thuat, life, study, work, and more!